دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي به ميزان  ........... ريال به انضمام كلية خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1ـ قرارداد با خوانده ، 2ـ استعلام از  ...........      ،   ........... " 3- مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي........... "نام  شهرستان محل اقامت خوانده "

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :

اينجانب‌ به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ  ...........      ،  ...........     دانگ ...........      باب مغازه واقع در نشاني  ...........      را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن كلاً پرداخت شده است. متأسفانه عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار ، متأسفانه خواندة/ خواندگان مذكور از اجراي كامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهي‌هاي خود را در حق  ........... پرداخت نمي‌نمايد. نظر به اينكه عدم پرداخت بدهي‌هاي  ...........      موجب بروز مشكلات متعددي مي‌گردد فلذا مستنداٌ به مواد 10 ، 219, 220 ، 221و1301قانون مدني حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهي خود به انضمام كلية خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

 

  • یکشنبه, 10 اسفند 1393

آمار بازدیدکنندگان

امروز463
دیروز999
این هفته1462
این ماه17103
مجموع453006

آی پی بازدیدکنندگان : 184.73.17.193
Unknown ? Unknown Tue 21 Feb 2017 13:15 توسعه یافته توسط وب سایت جومینا